6932765354 Οικισμός Ροδίτης, Κομοτηνή, Ροδόπης vpoulios32@gmail.com
hero image
 
 
     
  ΠΟΥΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Καθαρισμός Συντήρησης Φωτοβολταϊκών Οικισμός Ροδίτης, Κομοτηνή

Η εταιρία μας παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και αποψίλωσης χόρτων και κλαδιών σε περιοχές όπου είναι εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει την τακτική εκχόρτωση της έκτασης γύρω από τα φωτοβολταϊκά πάνελ, ενώ η αποψίλωση αφορά την απομάκρυνση των κλαδιών και των πιθανών εμποδίων που μπορεί να επηρεάσουν την λειτουργία του συστήματος.

Η τακτική εφαρμογή αυτών των υπηρεσιών εξασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, διασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη απόδοση και διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.

 
     
   
 
 
 
 
 
   
     
  Επιπτώσεις μή καθαρισμού πάρκου
 
     
 

Ο μη καθαρισμός ενός φωτοβολταϊκού πάρκου μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία και την απόδοσή του. Η συσσώρευση σκόνης, βρύων, και άλλων ρυπογόνων ουσιών μπορεί να μειώσει τη διαφάνεια των πάνελ και να περιορίσει την ηλιακή ακτινοβολία, με αποτέλεσμα μειωμένη παραγωγή ενέργειας.

 
Επίσης, η έκθεση σε βροχή, αλμύρα, και άλλα στοιχεία μπορεί να υποβαθμίσει τα υλικά των πάνελ και να προκαλέσει κίνδυνο βλαβών, αυξάνοντας το κόστος επισκευών και μειώνοντας τη διάρκεια ζωής του συστήματος. Η τακτική συντήρηση είναι, λοιπόν, κρίσιμη για τη διατήρηση της απόδοσης και της αντοχής των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.
 
 
     
 
 
 
 
 
     
  Επικοινωνήστε μαζί μας

για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να διατηρήσετε τα φωτοβολταϊκά σας συστήματα σε άριστη κατάσταση και να εξασφαλίσετε την απόλυτη απόδοση.

 
     
     
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6932765354